Посилання

 
Міністерство молоді та спорту України
 
Донецька обласна державна адміністрація
 

Донецька обласна рада

 

Національний олімпійський комітет України

 
 

 
 
 
 
ХК "Донбас"


Цілі і завдання управління

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної соціальної політики на території області у сфері фізичної культури та спорту;

- здійснення разом з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, громадянами, громадськими об’єднаннями заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;

- виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту;

- координація дiяльностi органів управління фізичною культурою та спортом виконавчих комітетів міських рад та райдержадміністрацій з питань реалiзацiї державної політики стосовно фізичної культури та спорту;

- сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

- забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

- органiзацiя i проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

- сприяння розвитку олiмпiйського, паралiмпiйського та дефлiмпiйського руху;

- сприяння міжнародному спiвробiтництву з питань фізичної культури та спорту.

Новини